Onbevoegde leraren voor de klas?

Er staan in steinerscholen inderdaad vaak onbevoegde of niet pedagogisch opgeleide mensen voor de klas, al is daar de laatste jaren veel verbetering in waar te nemen. Toch geven steinerscholen nog altijd liever de voorkeur aan niet-bevoegde leerkrachten die achter de filosofie van de school staan, dan aan bevoegde leerkrachten die niet bekend zijn met de manier van werken in steinerscholen.

Dit komt meer voor in kleine scholen dan in grote, omdat deze laatste meer gebruik maken van overheidssubsidies (waar strenge voorwaarden aan zijn verbonden). Veel kleine scholen werken nog met eigen middelen die ze naar eigen goeddunken kunnen besteden.
Het Ministerie van Onderwijs keert slechts subsidies uit voor leerkrachten die bevoegd zijn om les te geven (dus een door het Ministerie van Onderwijs goedgekeurd diploma bezitten) Als een school toch een onbevoegde leraar aanstelt, moet ze deze van de eigen middelen betalen. Dit gebeurt slechts sporadisch bij klasleerkrachten, omdat die heel wat uren voor hun rekening nemen en het daardoor voor de school een te dure zaak zou worden om hen van de eigen middelen te betalen. Bij vakleerkrachten die weinig uren lesgeven, gebeurt het vrij frequent.

Over Ramon De Jonghe
Vader van vier kinderen waarvan er drie naar de steinerschool gingen. Studeerde aan een antroposofische hogeschool, was opvoeder en bestuurslid in een steinerschool, medewerker in een bibliotheek van de Rudolf Steiner Academie. Voor de Antroposofische Vereniging trad hij op als info-verstrekker aangaande antroposofie en haar werkgebieden. Auteur van o.a. het schotschrift ‘Focus op de steinerschool - Onderwijs op maat van wie?’

One Response to Onbevoegde leraren voor de klas?

 1. Ramon DJV says:

  In Nederland bevestigt het ministerie van onderwijs alvast dat dit voor de steinerscholen (vrijescholen) in Zutphen opgaat. Eén op drie leraren blijkt er onbevoegd te zijn.

  Zie ook https://antroposofie.wordpress.com/2009/11/12/onbevoegde-leraren/

  Citaat krantenartikel (De Stentor van 10/11/2009)

  ZUTPHEN/LOCHEM – Het Stedelijk Daltoncollege en de Vrije School (beiden in Zutphen) hebben in deze regio de meeste onbevoegde leerkrachten in dienst.

  Dat blijkt uit de site http://www.bevoegd.nl .

  Op die site van het ministerie van onderwijs kunnen leerlingen en ouders van iedere school voor voortgezet onderwijs bekijken hoeveel docenten per vak de juiste papieren op zak hebben.

  Het Stedelijk Dalton zit op 27 procent aan onbevoegde leerkrachten. Het voortgezet onderwijs van de Vrije School (Berkel en IJssel samen) scoort met 32,5 procent nog hoger.

  Bron: http://www.destentor.nl/regio/lochem/5782461/Dalton-en-Vrije-School-koploper.ece

%d bloggers liken dit: