Overschakelen naar regulier onderwijs?

In principe zou een leerling van de steinerschool na de zesde klas (leerjaar) probleemloos naar het regulier middelbaar moeten kunnen overschakelen.

Leerlingen van steinerscholen zouden einde zesde leerjaar ongeveer dezelfde ‘schoolse kennis’ moeten hebben als leerlingen van een zesde leerjaar van andere onderwijsnetten. Wanneer een leerling het getuigschrift basisonderwijs krijgt, kan hij in het regulier onderwijs het schooljaar beginnen in 1A. Krijgt hij het getuigschrift niet, kan hij starten in 1B. Hoe dan ook kan een leerling van de steinerschool  overstappen naar het middelbaar van een ander onderwijsnet.
Belangrijk is echter om op voorhand te bekijken hoe de slaagkansen liggen.

Uit een in 2009 uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek blijkt dat leerlingen op steinerscholen een achterstand op het gebied van rekenen, taal en algemene vakken hebben, die ze niet meer kunnen wegwerken.

Over Ramon De Jonghe
Vader van vier kinderen waarvan er drie naar de steinerschool gingen. Studeerde aan een antroposofische hogeschool, was opvoeder en bestuurslid in een steinerschool, medewerker in een bibliotheek van de Rudolf Steiner Academie. Voor de Antroposofische Vereniging trad hij op als info-verstrekker aangaande antroposofie en haar werkgebieden. Auteur van o.a. het schotschrift ‘Focus op de steinerschool - Onderwijs op maat van wie?’

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: