Er zijn klachten!

In het gewone onderwijs kunnen we een tendens waarnemen om al maar meer leerstof op al maar jongere leeftijd aan te bieden. Niet alleen is er de wettelijke verplichting voor ieder kind om te beginnen leren in het jaar dat het zes wordt (leerplicht), maar we zien dat in de kleuterklas zgz. spelenderwijs al oefeningetjes aangeboden worden om de intellectuele ontwikkeling te stimuleren.

Rudolf Steiner legt o.m. in zijn “Algemene Menskunde” uit welke schadelijke gevolgen voor het later leven deze vervroegde ontwikkeling heeft. Zijn inzichten leidden ertoe dat men in de Steinerschool de intellectuele kant van de kinderziel eerder weinig en eerder laat aansprak. Nu stelt men vast dat meer en meer kinderen, ook zonder de schoolinvloed, veel intellectueler en wakkerder zijn dan vroegere generaties. Ook in de Steinerschool stelt men dat vast. Maar bij deze vaststelling blijft het. De meeste lerarencolleges zijn niet soepel genoeg om af te stappen van wat ondertussen traditie is geworden. Men blijft schematisch vasthouden aan de indeling van 0 tot 7 jaar, van 7 tot 14 enz. en de aanbevelingen van Rudolf Steiner worden als een sjabloon, een Procrustesbed toegepast op alle kinderen. Vooral de intelligentere kinderen blijven in de kou staan en worden zo ongelukkig dat hun ouders ze tenslotte wegnemen van de school. Zodat het vooroordeel van vele mensen, namelijk dat de Steinerschool er alleen is voor kinderen met leermoeilijkheden dreigt een waarheid te worden.
Uit “Erziehungskunst” van oktober 2004 vertaalden we onderstaand artikel van Birgit Dessel : “Früheinschulung und Rückstellung” Waldorfschool vertalen we soms als Steinerschool, soms ook niet (in Nederland : Vrije School).
“Früheinschulung und Rückstellung”
vervolg * Steinerschool: er zijn klachten! (bron: De Brug)

Advertenties

Over Ramon De Jonghe
Vader van vier kinderen waarvan er drie naar de steinerschool gingen. Studeerde aan een antroposofische hogeschool, was opvoeder en bestuurslid in een steinerschool, medewerker in een bibliotheek van de Rudolf Steiner Academie. Voor de Antroposofische Vereniging trad hij op als info-verstrekker aangaande antroposofie en haar werkgebieden. Auteur van o.a. het schotschrift ‘Focus op de steinerschool - Onderwijs op maat van wie?’

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: