Extra betalen?

Ouders van kinderen in steinerscholen betalen een financiële bijdrage. Waarom is dat en wat gebeurt er met dat geld?

Ouders betalen ouderbijdrage. Wettelijk is vastgelegd dat ouderbijdragen vrijwillig zijn. Het schoolbeleid geeft als motivatie om bijdragen te vragen dat de school de ouderbijdrage hard nodig heeft voor de extra’s die de steinerschool aanbiedt. Deze extra’s zijn bijvoorbeeld: kwalitatief mooie materialen, vakleerkrachten voor muziek en handenarbeid, vieringen, feesten en excursies. Men zou zich de vraag kunnen stellen in hoeverre dit wel extra’s zijn; het reguliere onderwijs biedt ook deze zaken aan.
De meeste steinerscholen hanteren een richtlijn voor de hoogte van de ouderbijdrage op basis van het jaarinkomen van de ouders. De ouderbijdrage mag echter nooit een sta-in-de-weg zijn voor toegang tot een school. Op basis van de financiële situatie van de ouders kan het bestuur altijd een verzoek doen tot een lagere bijdrage. Wettelijk mag een school geen kinderen weigeren wegens het niet willen of kunnen betalen van de financiële bijdragen

Over Ramon De Jonghe
Vader van vier kinderen waarvan er drie naar de steinerschool gingen. Studeerde aan een antroposofische hogeschool, was opvoeder en bestuurslid in een steinerschool, medewerker in een bibliotheek van de Rudolf Steiner Academie. Voor de Antroposofische Vereniging trad hij op als info-verstrekker aangaande antroposofie en haar werkgebieden. Auteur van o.a. het schotschrift ‘Focus op de steinerschool - Onderwijs op maat van wie?’

One Response to Extra betalen?

  1. Ramon DJV says:

    Hoe steinerscholen met het gegeven ‘ouderbijdrage’ omgegaan, is niet altijd even duidelijk. Zie dit artikel met linken naar krantenartikelen: https://antroposofie.wordpress.com/2009/03/10/steinerschool-anderlecht-fout/

%d bloggers liken dit: