Sektarisme?

De steinerscholen worden sektarisch genoemd. Hoe komt dat?
Dat komt momenteel vooral doordat de steinerscholen vermeld zijn in een parlementair rapport van de ‘onderzoekscommissie schadelijke sekten’.

Maar reeds daarvoor sprak men in de volksmond over de steinerscholen als zijnde een sekte. Dat zal gedeeltelijk te maken hebben met het ‘niet bekend zijn’ met wat een steinerschool nu precies is. Anderzijds zijn veel mensen die zich binnen de steinerscholen ophouden op zijn minst ‘wereldvreemd’ te noemen (terughoudendheid wat tv, computer en andere media betreft, zich uitdrukken in een eigen jargon, geen of weinig interesse in de actualiteit, …) Of de steinerscholen nu wel of geen sekte zijn, wordt hier in het midden gelaten. Er zijn enkele kenmerken van sektegedrag die zijn terug te vinden in de steinerscholen.
Bijvoorbeeld:

  • Men laat een meer of minder belangrijk deel van zijn leven, denken en handelen door de wereldbeschouwing bepalen.
  • Wederzijdse controle die de groepsleden op elkaar uitoefenen
  • Macht die de leidende figuren op mensen kunnen uitoefenen, inclusief de mogelijkheid tot straffen en het verwekken van angst.
  • Afzondering van de wereld: de mate waarin de handelingen en gebruiken (bijvoorbeeld voeding, kledij, arbeid) afwijken van die van de omgeving of van het eigen verleden; afzondering van familie en vroegere vrienden, werkkring, enzovoort.
  • De betrokkenen menen informatie te hebben, of bepaalde dingen te kunnen, waarvan ze menen dat andere mensen die niet hebben of kunnen.
  • Geslotenheid voor informatie: de mate waarin het contact met de media en met kritische of alternatieve informatie wordt verbroken.
  • In het algemeen kan men zeggen dat een beweging des te meer als een “sekte” kan worden betiteld, en een des te meer dogmatiserende, en verstarrende invloed heeft op zijn aanhangers, naarmate deze karakteristieken sterker aanwezig zijn. In extreme gevallen wordt het uiterst moeilijk om van opinie te veranderen. (bron: Prof.em.E.Vermeersch)

Over Ramon De Jonghe
Vader van vier kinderen waarvan er drie naar de steinerschool gingen. Studeerde aan een antroposofische hogeschool, was opvoeder en bestuurslid in een steinerschool, medewerker in een bibliotheek van de Rudolf Steiner Academie. Voor de Antroposofische Vereniging trad hij op als info-verstrekker aangaande antroposofie en haar werkgebieden. Auteur van o.a. het schotschrift ‘Focus op de steinerschool - Onderwijs op maat van wie?’

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: