Waarop letten in de steinerschool?

Waarop moet ik letten wanneer ik van plan ben om mijn kind naar de steinerschool te sturen?
De keuze voor een school is vaak heel persoonlijk. Soms is de keuze negatief, in die zin dat het elders niet gaat.

Belangrijk is dat als je de school bezoekt er de sfeer proeft en dat je je afvraagt: “Is mijn kind hier op zijn plek?”. Dat is al een eerste criterium. Let op: wanneer je een school bezoekt is dat meestal op een ‘feestelijk’ moment (opendeurdag, geschenkenbeurs). Daar kan je best rekening mee houden. Ga niet over één nacht ijs. Vervolgens komen de vragen en de antwoorden uit de school en/of de school aan je verwachtingen kan voldoen.

De school zal in ieder geval voorhouden:

1. het kind een veilige haven te bieden
2. rekening te houden met de ontwikkelingsfase van het kind
3. de eigenheid van ieder individu tot zijn recht te laten komen
4. waarden als respect en eerbied voor medemens en materiaal te bevorderen.
5. een gezonde ontwikkeling te bewerkstelligen naar hoofd, hart en handen.

Eénmaal je kind naar de steinerschool gaat zijn dit ook 5 aandachtspunten die je als ouder steeds voor ogen moet houden. Voelt je kind zich niet goed meer op school (of erbuiten), kan je eens nagaan in hoeverre bovenstaande punten nog van toepassing zijn op je kind.

Over Ramon De Jonghe
Vader van vier kinderen waarvan er drie naar de steinerschool gingen. Studeerde aan een antroposofische hogeschool, was opvoeder en bestuurslid in een steinerschool, medewerker in een bibliotheek van de Rudolf Steiner Academie. Voor de Antroposofische Vereniging trad hij op als info-verstrekker aangaande antroposofie en haar werkgebieden. Auteur van o.a. het schotschrift ‘Focus op de steinerschool - Onderwijs op maat van wie?’

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: