Steinerscholen willen tegen de stroom in type-8-school oprichten

Terwijl minister van onderwijs Frank Vandenbroucke, inclusief onderwijs wil laten realiseren, proberen de steinerscholen, tegen de strategie van de minister in, nog een type-8-school op te richten. Niet verwonderlijk trouwens dat men dit in Leuven probeert, waar het afgelopen jaar de steinerschool in de media kwam naar aanleiding van het gebrekkige zorgbeleid in die school.

Het lijkt erop dat men door het creëren van een BLO-school de leerlingen die in de Leuvense steinerschool ‘uitvallen’, binnen eigen rangen probeert te houden. Zo hoopt men misschien het imago van kindvriendelijke school op te poetsen. Dat de minister type-8-onderwijs wil realiseren binnen het gewone onderwijs en er op termijn geen type-8 meer zal bestaan in het buitengewoon onderwijs, proberen de steinerscholen te omzeilen door de Leuvense type-8-school te laten functioneren onder de vleugels van de Parcivalschool in Antwerpen, een steinerschool voor leerlingen die zijn doorverwezen naar het buitengewoon onderwijs.
Mia Vansintjan, één van de stuurlui van de Leuvense Steinerschool ‘de Zonnewijzer’ liet weten het niet eens te zijn met het naar buiten brengen van dit bericht. Verder spuide ze haar gal over de verkeerde informatie en het ‘gif’ (sic!) die het bericht volgens haar bevatten. Vansintjan is gevraagd haar aantijgingen te onderbouwen. Totnogtoe heeft ze dat niet gedaan. Benieuwd wat ze uit haar hoge hoed gaat toveren.

Ramon DJV

PRINTVRIENDELIJKE VERSIE

Over Ramon De Jonghe
Vader van vier kinderen waarvan er drie naar de steinerschool gingen. Studeerde aan een antroposofische hogeschool, was opvoeder en bestuurslid in een steinerschool, medewerker in een bibliotheek van de Rudolf Steiner Academie. Voor de Antroposofische Vereniging trad hij op als info-verstrekker aangaande antroposofie en haar werkgebieden. Auteur van o.a. het schotschrift ‘Focus op de steinerschool - Onderwijs op maat van wie?’

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: