Horen, zien en zwijgen?

In ‘de Wandelgangen’ vind je allerlei informele uitspraken van mensen die op de een of andere manier iets met de steinerscholen of de antroposofische vereniging in België te maken hebben. Er zijn er die letterlijk in de wandelgangen zijn uitgesproken, andere komen van elders. Wel zijn ze allemaal authentiek. Sommige van de geciteerde uitspraken zijn geestig, anderen bedroevend, maar alle behoren ze tot het beeld van de hierboven genoemde organisaties.

Waar gehoord

1. ‘Het is een van de zorgen van steinerscholen dat kinderen vanuit commerciële, politieke bewegingen en organisaties voortdurend belaagd worden. De steinerscholen rekenen het dus voor een stuk tot hun verantwoordelijkheid om kinderen tegen al dat soort invloeden te beschermen.'(Een directeur)
_____

2. ‘Door een verkeerd incarnatieproces dalen de krachten die voor de afbraak van de spijsvertering moeten zorgen niet tot in de spijsverteringsorganen, maar blijven in het hoofd hangen, waar ze vervolgens tot afbraak in de omgeving leiden.’
(Uitleg van een leerkracht over een jongetje dat graag vanalles stukmaakt)

_____

3. ‘Kon Rudolf Steiner toch maar eens terugkomen om ons te vertellen hoe we het moeten doen.’ (Een leerkracht met ijdele hoop)

_____

4. ‘Die antroposofie interesseert me niet veel en die boeken van Steiner zijn te ingewikkeld.’ (Een bestuurslid van een steinerschool, nadat een ouder zich afvroeg of sommige leerkrachten wel met antroposofie vertrouwd zijn)

_____

5. ‘Die zitten boven en wij zitten hier beneden.’ (De voorzitster van het schoolbestuur van een steinerschool, nadat een ouder de suggestie deed een verbinding met het engelenwezen te maken)

______

6. ‘Antroposofen geven geen melk.’ (Een antroposofisch werkend arts die antwoord geeft op de vraag of ‘antroposofenmelk’ goed is voor zuigelingen.

_____

7. ‘Je moet eens iets aan je kinderen doen. Je zoon heeft terwijl de rest van de klas les had, heel de namiddag op het kerkplein rondgehangen.’
(Een ziedende leerkracht aan de schoolpoort tegen een ouder)

_____

8. ‘Er is gelukkig ook goed nieuws voor de steinerscholen: beroerder kan het echt niet worden…Alhoewel, je weet maar nooit.’ (Een van de nestors van de steinerschoolbeweging in Nederland)

_____

9. ‘Ik weet niet waarover het gaat of wat hij gedaan heeft, maar het moet erg zijn, want anders ging men zo niet tekeer.’ (Een leerkracht die pas bezig is en nog niet veel heeft gezien…maar al goed meedoet)

_____

10. ‘Het is normaal dat kinderen van de zesde klas mekaar pesten, het zijn Romeinen.’
(Een ‘groot licht’ met lerarendiploma)

_____

11. ‘Als je Ramon tegenkomt moet je hem gewoon negeren.’
(Een directrice van een steinerschool tegen ouders die hun kinderen kwamen inschrijven)

_____

12. ‘Gewoon doen alsof ze niet bestaan’ (Een peuterjuf van de Leuvense steinerschool toen ze wilde voorkomen dat haar zoontje naar een ex-klasgenoot zou wuiven)

_____

13. ‘Zorg er altijd voor dat er mooie tekeningen en sommen of tekst op het bord staan, dan blijven de ouders tevreden.’ (Een mentor tegen een aankomend leraar in de steinerschool)

_____

14. ‘Ik zou je graag eens ontmoeten.’  (Een klagende ouder die deze site mailt)

       ‘Als ik iemand vind die zelfbewust genoeg is om samen met mij een gesprek met jou te voeren.’ (Dezelfde ouder nadat het schoolbestuur hem op de vingers had getikt)

___

Over Ramon De Jonghe
Vader van vier kinderen waarvan er drie naar de steinerschool gingen. Studeerde aan een antroposofische hogeschool, was opvoeder en bestuurslid in een steinerschool, medewerker in een bibliotheek van de Rudolf Steiner Academie. Voor de Antroposofische Vereniging trad hij op als info-verstrekker aangaande antroposofie en haar werkgebieden. Auteur van o.a. het schotschrift ‘Focus op de steinerschool - Onderwijs op maat van wie?’

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: