Vlaamse Onderwijsraad geeft negatief advies voor opstarten BSO-richting in de steinerscholen

De overheid heeft aan de Federatie van Steinerscholen wel de goedkeuring verleend om een nieuwe BSO-studierichting in het studiegebied ‘gebouw’ aan te vragen, namelijk: duurzaam wonen.

De initiatiefnemers zouden met hun eerste negende klas ‘duurzaam wonen’ van start willen gaan op 1 september 2008. Dit in de steinerschool van Lier. Misschien een beetje voorbarig, want de bevoegde overheid moet hiervoor het licht nog op groen zetten.
De Vlaamse Onderwijsraad heeft namelijk een negatief advies gegeven voor het opstarten van een BSO-studierichting in de steinerscholen. Ook moeten de leerplannen voor de nieuwe studierichting nog worden afgewerkt en ingediend.

De keuze voor de Lierse steinerschool zou op basis van een heel aantal praktische redenen zijn gekozen. Redenen die echter noch door de Rudolf Steiner Academie, noch door de Federatie van Steinerscholen worden omschreven. Misschien moet de geïnteresseerde er naar raden?
Centrale ligging tussen enkele zeer zwak presterende steinerscholen? De gestage daling van het leerlingenaantal in de Lierse steinerschool? Een rechtstreekse treinverbinding vanuit enkele steden waar steinerscholen zijn gevestigd? Niet gebruikte lokalen in de Lierse steinerschool?

Wie het echt wil weten, kan het ook aan de verantwoordelijken zelf vragen, want op 10maart zal er een informatieavond doorgaan in de Lierse steinerschool.

Ramon DJV

Meer informatie over dit BSO-project kon je tot op het moment dat dit artikel verscheen vinden op de website van steinerschool de Teunisbloem

PRINTVRIENDELIJKE VERSIE

Over Ramon De Jonghe
Vader van vier kinderen waarvan er drie naar de steinerschool gingen. Studeerde aan een antroposofische hogeschool, was opvoeder en bestuurslid in een steinerschool, medewerker in een bibliotheek van de Rudolf Steiner Academie. Voor de Antroposofische Vereniging trad hij op als info-verstrekker aangaande antroposofie en haar werkgebieden. Auteur van o.a. het schotschrift ‘Focus op de steinerschool - Onderwijs op maat van wie?’

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: