Dreigende sluiting Nederlandse steinerschool

Op 7 januari jl. kon u hier lezen dat de Nederlandse steinerscholen (vrijescholen) door de Onderwijsinspectie in de tang werden genomen. Onderwijsinspectie stelde 14 steinerscholen een ultimatum: verbetering van zowel kwaliteit van het onderwijs als verbetering van het beleid. Vandaag verscheen in de media het bericht dat een Amsterdamse steinerschool door Onderwijsinspectie onder curatele is gesteld en dat diezelfde Onderwijsinspectie niet langer vertrouwen heeft dat de school nog uit haar crisis komt.

AMSTERDAM – De Amsterdamse vrije basisschool Geert Groote 2 aan de Fred. Roeskestraat in Zuid dreigt per komend school jaar de deuren te moeten sluiten. Wanbeleid is de oorzaak, aldus de Onderwijsinspectie.

De inspectie heeft laten weten er geen vertrouwen in te hebben dat de school op korte termijn in staat is de onderwijskwaliteit te verbeteren. Ook al omdat er een bestuurscrisis is uitgebroken. Door de problemen loopt de financiering van de school gevaar.

De school staat sinds september 2007 onder ‘geïntensiveerd toezicht’ van de onderwijsinspectie en heeft het predicaat ‘zeer zwakke school’ gekregen. De ouders van de ongeveer 150 leerlingen zijn inmiddels via een brief op de hoogte gesteld van de problemen.

Volgende week staat een voorlichtingsbijeenkomst gepland.

Leo Stronks, voorzitter van de Vereniging van Vrije Scholen, die als woordvoerder van de Geert Grooteschool optreedt, gaat er ondanks de problemen vanuit dat de school volgend schooljaar toch open is.

De Geert Groote School is een zogeheten vrije school, ‘waar kinderen worden opgevoed tot vrije, onafhankelijke mensen’. De school wil eraan meewerken ‘het unieke dat een ieder in zich draagt zichtbaar te maken en tot bloei te laten komen’, staat te lezen op de site.

”Op onze school wordt het kind aangesproken op wat het wél kan en niet afgerekend op wat het niet kan. We proberen de kinderen een warme, veilige omgeving te bieden waarin de leerling nog kind mag zijn en kinderen vertrouwen krijgen én elkaar vertrouwen geven,” aldus de beginselen.

© Het Parool, 20-03-2008
http://www.parool.nl/nieuws/2008/MRT/20/p2.html

Over Ramon De Jonghe
Vader van vier kinderen waarvan er drie naar de steinerschool gingen. Studeerde aan een antroposofische hogeschool, was opvoeder en bestuurslid in een steinerschool, medewerker in een bibliotheek van de Rudolf Steiner Academie. Voor de Antroposofische Vereniging trad hij op als info-verstrekker aangaande antroposofie en haar werkgebieden. Auteur van o.a. het schotschrift ‘Focus op de steinerschool - Onderwijs op maat van wie?’

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: