Taskforce Nederlandse steinerscholen

Vanaf het moment dat de onderwijsinspectie constateerde dat een op de drie vrije scholen in Nederland te kampen had met kwaliteitsproblemen is er een omslag gaande waarbij een groot aantal vrije scholen de oorspronkelijke bezwaren tegen ‘meten is weten’ overboord heeft gezet.

Ook hebben veel vrije scholen een vorm van directievoering in de school geïntroduceerd waarmee de oorspronkelijke autonomie van de leerkrachten voor een deel is ingeperkt.

De Vereniging Vrije Scholen heeft n.a.v. de kritiek van de inspectie een Taskforce Zwakke Scholen ingericht om de vrije scholen bij deze veranderingen te ondersteunen. Staatssecretaris Dijksma informeerde de Tweede Kamer in oktober 2007 dat (ook) binnen het vrijeschoolconcept kwaliteitsverbetering goed mogelijk is en dat vrije scholen steeds meer in staat zijn zich aan de hand van betrouwbare gegevens te verantwoorden. Sinds de Geert Groote 2 als zeer zwak is beoordeeld in september 2007 werd de school ondersteund door de taskforce. Het schoolbestuur hoopt met deze ondersteuning de oorzaak van de stagnatie van de verbeteringen in beeld te krijgen. De Vereniging Vrije Scholen meldt dat een grote groep ouders de aanpak van het bestuur ondersteunt en ondanks de grote zorgen vertrouwen heeft uitgesproken in de school.

21-03-2008 | bron OCO — Onderwijs Consumenten Organisatie

Over Ramon De Jonghe
Vader van vier kinderen waarvan er drie naar de steinerschool gingen. Studeerde aan een antroposofische hogeschool, was opvoeder en bestuurslid in een steinerschool, medewerker in een bibliotheek van de Rudolf Steiner Academie. Voor de Antroposofische Vereniging trad hij op als info-verstrekker aangaande antroposofie en haar werkgebieden. Auteur van o.a. het schotschrift ‘Focus op de steinerschool - Onderwijs op maat van wie?’

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: