Nederlandse steinerschool uit de gevarenzone

Dat is althans de strekking van het persbericht dat te vinden was op de website van de Geert Groote school te Amsterdam. ‘Was’, want het persbericht is inmiddels verwijderd. Begin april zou de onderwijsinspectie haar vertrouwen hebben uitgesproken in een plan van aanpak dat in maart tot stand kwam.

Er is inmiddels, na vele interim-schoolleiders, een vaste directeur aangesteld; er is een stevige bestuurder met een flink mandaat in het schoolbestuur gezet; de interne begeleiding en de remedial teaching worden direct opgepakt; CITO-toetsen worden binnengehaald en de leerkrachten krijgen een ‘persoonsgebonden traject met prestatie-afspraken’, dat zijn enkele onderdelen van het plan van aanpak.

Tussen de regels door valt uit het persbericht op te maken dat er veel mis was. Laten we hopen dat het plan van aanpak tot echte verbetering leidt.

Bron: http://www.antrovista.com/

Over Ramon De Jonghe
Vader van vier kinderen waarvan er drie naar de steinerschool gingen. Studeerde aan een antroposofische hogeschool, was opvoeder en bestuurslid in een steinerschool, medewerker in een bibliotheek van de Rudolf Steiner Academie. Voor de Antroposofische Vereniging trad hij op als info-verstrekker aangaande antroposofie en haar werkgebieden. Auteur van o.a. het schotschrift ‘Focus op de steinerschool - Onderwijs op maat van wie?’

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: