Lerarentekort

Update! Wanneer je als scholennet dat slechts 13 basisscholen en 4 kleuterscholen verenigt twee dagen voor het begin van het nieuwe schooljaar nog op zoek moet naar 11 personeelsleden die de pedagogische teams moeten komen vervolledigen, mag je je de vraag stellen waarom die vacatures niet eerder zijn ingevuld.

Per slot van rekening lopen er nog vrije leraren rond die in steinerscholen aan de slag zouden willen gaan. Maar vaak voldoen die niet wat gehoorzaamheid betreft. Althans niet wanneer ze voor het ‘welzijn’ van de organisatie zouden moeten zondigen tegen de pedagogie. Maar soit…onderstaande lijst van niet ingevulde functies hebben steinerscholen volgens mij aan zichzelf te danken. Nu maar hopen dat ondertussen de ‘kinders’ hun eerste schooldag niet zijn begonnen onder leiding van een ‘behulpzame’ ouder of andere wannebee leraar.

Volgende betrekkingen stonden op 30 augustus 2008 nog vacant op de website van de Federatie van Steinerscholen in Vlaanderen.

 1. Leraar 3de klas, Guido Gezelle Brugge
 2. Pianist begeleiding euritmie, Zonnewijzer Leuven
 3. Kleuterleraar, Munte
 4. Kleuterleid(st)er, Michaëli Aalst
 5. Kleuterleidster, Kristoffel Tervuren
 6. Kinderverzorgster, Michaël Turnhout
 7. Kleuterleid(st)er, Michaël Turnhout
 8. Klasleraar 1ste klas, Brussel
 9. Klasleraar 2de klas, Brussel
 10. Kleuterleid(st)er, Brussel
 11. Pedagogisch coördinator, Brussel

Half augustus kreeg ik een e-mail van een in de steinerscholen opgeleide leerkracht die graag aan de slag zou gaan in de steinerscholen, maar om niet opgegeven redenen gemeden wordt.

Dan toch liever die ouder die wel naar de hand kan worden gezet?

Update 04/08/09: De federatie heeft de hierboven aangehaalde vacatures van haar site verwijderd. Heeft de publiciteit op deze site ervoor gezorgd dat de vacatures eindelijk zijn ingevuld? Waarschijnlijk niet.

Dan vermeld ik nu maar meteen dat op de website van de federatie sinds deze week alleen al voor steinerschool ‘de Es’ maar liefst ACHT vacatures zijn gepubliceerd voor leerkachten middelbaar onderwijs. Je kan in zo’n geval moeilijk zeggen: ‘Goed begonnen, is …’  Staat erbij vermeld: met ingang van 1 september 2008. Dat kan de federatie dan beter voor, in plaats van na 1 september publiceren.

Ramon DJV

Over Ramon De Jonghe
Vader van vier kinderen waarvan er drie naar de steinerschool gingen. Studeerde aan een antroposofische hogeschool, was opvoeder en bestuurslid in een steinerschool, medewerker in een bibliotheek van de Rudolf Steiner Academie. Voor de Antroposofische Vereniging trad hij op als info-verstrekker aangaande antroposofie en haar werkgebieden. Auteur van o.a. het schotschrift ‘Focus op de steinerschool - Onderwijs op maat van wie?’

2 Responses to Lerarentekort

 1. Maria says:

  De leraren tekorten op de vrije scholen, worden zo nu en dan ingevuld door ongeschoolde krachten, en dat om de problemen binnen de gelederen te houden!
  De onderbouw van de vrije school in driebergen heeft het afgelopen jaar een leegloop gekend, die niet bekend is bij de nodige instanties.
  Ook de directeur van die school is in Juli 2008 opgestapt, het was een vrouw uit het regulier onderwijs, heeft er een aantal jaren gewerkt, maar kon het desondanks haar jarenlange ervaring niet volhouden, want kritiek mag er niet worden geleverd, en aan zelfreflexi wordt niet gewerkt binnen de Ántroposofie.

  Met vriendelijke groeten

  Maria

 2. Ramon DJV says:

  Maria,
  Dat van die lerarentekorten oplossen door niet-pedagogisch opgeleiden of onbevoegden voor de klas te zetten, heb ik meermaals met eigen ogen gezien. Ik noem ze even op:
  Een ouder die ooit weliswaar wiskunde had gestudeerd, mocht bij gebrek aan andere kandidaten dadelijk aan de slag als klastitularis 1ste klas. Een andere ouder mocht af en toe invallen wanneer de leraar ziek was.
  De dochter en de zoon, geen van beide pedagogisch opgeleid, van de voorzitster van het schoolbestuur mochten een zakcentje bijverdienen door langdurig zieke leraren te vervangen. De zoon werd wel bijgestaan door een stagiair (ja, we zijn niet helemaal gek). Alhoewel, de stagiar deed de klas eerst alleen, maar dat bleek niet te lukken. Vandaar dat de zoon van…
  Een ouder, die goed in de leer is, begint zonder pedagogische bevoegdheid de allerkleinsten te begeleiden in de kleuterklas.

  Het hoeven ook niet altijd ouders te zijn. Zo zag ik dat iemand uit de kennissenkring ‘even goed’ de juf vervangt als ze ziek is, dan een ouder die ook geen didactische vaardigheden heeft aangeleerd. Of kan een kleuterleraar even goed aan de slag in de lagereschool. Die laatste heeft dan wel een pedagogisch diploma, maar niet het juiste. Dat is weer eens iets anders.
  Toen ik studeerde aan de antroposofische hogeschool was het heel goed te zien hoe het aannamebeleid in steinerscholen werkt: degenen die het hardste konden roepen ‘woooow, fantastisch die steinerscholen’ waren al tijdens het eerste jaar van hun opleiding ergens op een school aangenomen en waren al les aan het geven.

  PS: ik was daar niet bij. Bij mij was het omgekeerde het geval. Er werden door de autoriteiten binnen de steinerscholen brieven verstuurd naar verscheidene scholen met de boodschap dat men mij geen stageplaats mocht geven.

%d bloggers liken dit: