Luchtig

‘Opvoeden is een kunst, meer dan een kunde. Een beeldhouwer haalt zijn beeld uit de ruwe blok tevoorschijn. Eigenlijk doet hij niet meer dan zorgvuldig en met de nodige inspiratie de schil weghalen die over het reeds aanwezige beeld zat.’

(Citaat op de website van steinerschool de Es in Antwerpen)

Maar wordt de uiteindelijke vorm van het beeld niet bepaald door het beeld dat de kunstenaar in gedachten heeft?

Of gaat deze zonder vooropgezet plan aan de slag in de hoop dat er gaandeweg een beeld ontstaat?

En….hoe werkt de kunstenaar?

Andere vraag. Wat is kunst?

Volgens wikipedia:

Kunst vertrekt vanuit de kunstenaar en is in de eerste plaats de subjectieve expressie van een mens.

In die context vertrekt opvoedkunst vanuit de opvoeder en niet vanuit het kind.

Kunst blijkt een ruim begrip te zijn. De kunstenaar kan alle kanten uit. Wanneer zijn kunstwerk niet is wat het zou moeten zijn…heeft hij nog een stok achter de deur; de mensen begrijpen zijn kunst niet.

Veel holle frasen die even veel lege inhouden verbergen. Bijna nooit een duidelijk: zo gebeurt dit of dat nu. Zo gaan we te werk. Maar het klinkt allemaal wel heel luchtig.

Zo is het ook de kunst van de opvoeder om wat reeds in aanleg in het wezen van het kind aanwezig is te erkennen en naar buiten te helpen brengen. Wanneer dit met zorg gebeurt, zullen er bij de jonge mens kwaliteiten tot ontwikkeling komen die de pedagoog zelf niet bezit. Daarom noemde Rudolf Steiner eerbied de noodzakelijke grondhouding voor een opvoeder ten opzichte van een kind.

De Rudolf Steinerpedagogie in het algemeen en het leerplan en de lessentabel in het bijzonder beogen bij elk kind de ontwikkeling tot een harmonische en vrije mens: vrij in denken, vrij in voelen en vrij in handelen. Deze vrijheid is geen vrijblijvendheid, maar integendeel een verregaande mede-verantwoordelijkheid voor de mens, voor de samenleving, voor de wereld.

In die zin is de aangeboden leerstof het middel om tot de juiste ontwikkeling te komen voor elk kind. Beweeglijkheid en veerkracht kenmerken dit leerplan, waardoor levendig onderwijs kan ontstaan.

Inderdaad, kan ontstaan.

Over Ramon De Jonghe
Vader van vier kinderen waarvan er drie naar de steinerschool gingen. Studeerde aan een antroposofische hogeschool, was opvoeder en bestuurslid in een steinerschool, medewerker in een bibliotheek van de Rudolf Steiner Academie. Voor de Antroposofische Vereniging trad hij op als info-verstrekker aangaande antroposofie en haar werkgebieden. Auteur van o.a. het schotschrift ‘Focus op de steinerschool - Onderwijs op maat van wie?’

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: