Marketing

i-want-youBelgische steinerscholen kennen de laatste jaren landelijk een gevoelige daling van het aantal leerlingen. Nu deze trend zich ook in Nederland voordoet, hebben sommige scholen zo hun eigen manier om leerlingen te werven. Naamsverandering, billboardacties en huis-aan-huis-reclame.

Volgens het Algemeen Dagblad heeft één steinerschool afstand genomen van de naam Vrije School (cf. steinerschool). Een nieuwe naam zou een nieuw publiek moeten trekken. Of  ouders moeten verleiden, zoals de krant het stelt:

Een nieuwe schoolnaam en een uitgebreide billboardactie. Als enige basisschool in Gouda hanteert de vrije school deze methode om ouders van peuters en baby’s te verleiden de open dagen te bezoeken.

Via billboards je school aan de man brengen. Het doet me denken aan een eerder bericht op deze site, waarin gezegd werd dat een goed product geen reclame nodig heeft: het verkoopt zichzelf. Volgens de berichtgeving in het AD gaat een andere steinerschool in haar marketing nog verder dan publiciteit maken via reclamepanelen.

In Alphen, waar Vrije School Ridderspoor is gevestigd, gaat de reclamecampagne nóg een stapje verder. Daar werden tienduizend folders gedrukt, die huis-aan-huis zijn verspreid. Corrie van Zonneveld, intern begeleider en remedial teacher van die school: ,,Landelijk loopt het aantal leerlingen op vrije scholen af en ook wij hebben daar mee te maken. We hebben wel instroom, maar nog niet genoeg.’’

Het zou wel eens kunnen dat die afname van het aantal leerlingen  te maken heeft met het in 2007 verschenen rapport van Onderwijsinspectie waarin de steinerscholen niet al te best voor de dag kwamen. Maar dat verklaart de afname van het leerlingenaantal op Belgische steinerscholen dan weer niet.

Ramon DJV

Over Ramon De Jonghe
Vader van vier kinderen waarvan er drie naar de steinerschool gingen. Studeerde aan een antroposofische hogeschool, was opvoeder en bestuurslid in een steinerschool, medewerker in een bibliotheek van de Rudolf Steiner Academie. Voor de Antroposofische Vereniging trad hij op als info-verstrekker aangaande antroposofie en haar werkgebieden. Auteur van o.a. het schotschrift ‘Focus op de steinerschool - Onderwijs op maat van wie?’

%d bloggers liken dit: