Revolte loont

tn_butterfly800De Nederlandse steinerschool Tilliander (Tilburg) is vorige maand door onderwijsinspectie van de lijst van zeer zwakke scholen gehaald. Met de persbelangstelling rond Tilliander was zo’n beetje de toon gezet om steinerschoolonderwijs in Nederland tegen het (media)licht te houden. Twee jaar geleden kwam de school heel negatief in het nieuws. Toen bleek bijvoorbeeld dat in één klas wel 18 kinderen als dyslectisch stonden geboekstaafd. Na expertise bleek echter dat de kinderen niet dyslectisch waren, maar heel slecht onderwijs hadden ‘genoten’.  In de krant legden enkele moeders uit wat  hun kinderen was overkomen.

…In 2004 begonnen ze zich zorgen te maken, vertelt de ene moeder. Haar zoontje werd onhandelbaar. Huilen bij de minste aanleiding. Hij was boos, voortdurend boos. Hij zat in groep vijf. Het zoontje van de andere moeder kreeg eczeem in zijn gezicht en een stijve nek. Zijn moeder vond hem bang. “Faalangstig. Hij zat ook in groep 5. „Hij zei vaak, bij de eenvoudigste dingen, ‘ik snap het niet’, ‘ik weet het niet’.” Vergelijkbare problemen speelden met twee andere kinderen van de moeders, die zaten in groep 7.

De school zei dat de kinderen prima op niveau waren. Maar toen bleek dat ook andere kinderen klachten hadden. De schoolleiding zei dat 18 van de dertig kinderen in groep 5 dyslectisch waren. Maar de moeders geloofden dat niet.

Uiteindelijk lieten ze de kinderen testen en kwam het bij een externe remedial teacher aan het licht: er was niets mis met ze, ze hadden alleen amper iets geleerd. Ze waren in de war door de vreemde lesmethoden op school. De kinderen uit groep 5 konden nauwelijks spellen en lezen. De meest eenvoudige opdrachten stelden hen voor de grootste problemen. De kinderen uit groep 7 konden geen breuken maken. Van het kofschip hadden ze nooit gehoord. “Eigenlijk was mijn kind uit groep 7 een halve analfabeet”, zegt de ene moeder. “Ik was jaren voor de gek gehouden”, zegt de ander. “We waren geschokt. Dat dit kon in Nederland.”…

Onder druk van onderwijsinspectie moest de school een aantal maatregelen treffen om de kwaliteit van haar onderwijs te verbeteren. Nu is de school geremedieerd en voldoet ze aan de normen van onderwijsinspectie . Ze heeft dus de juiste maatregelen genomen om haar onderwijs te verbeteren.

…Ladja Jiran, een van de schoolleiders van Vrije School Tiliander in Tilburg, is verheugd over het positieve oordeel van de inspectie. “We hebben er met zijn allen hard aan gewerkt. We hebben nu op alle punten die als zwak werden beoordeeld, een voldoende.” Jiran is blij dat een moeilijke periode nu kan worden afgesloten. De negatieve beoordeling veroorzaakte veel onrust op de school, en sommige ouders besloten hun kind van school te halen. Het enige punt waar Tiliander nog aan moet voldoen is het gebruik van een en dezelfde genormeerde toets binnen de school. “Dat gaat gebeuren. We zijn nu inspectieproof en dat zullen we ook zo houden.”…

De school bewijst hiermee dat met een beetje goede wil steinerschoolonderwijs dat eerder als zwak of zeer zwak werd beoordeeld op korte tijd de omslag kan maken naar kwalitatief goed onderwijs. Sinds het verschijnen van het bericht dat een op drie  van de Nederlandse scholen die zeer zwak onderwijs afleveren een steinerschool bleek te zijn, heeft de Vereniging van Vrijescholen drastische maatregelen genomen. En met succes. In die mate zelfs dat al 11 van de 14 steinerscholen die twee jaar geleden nog onder geïntensiveerd toezicht van onderwijsinspectie stonden vandaag niet meer op de lijst van zeer zwakke scholen voorkomen.

Ramon DJV

Over Ramon De Jonghe
Vader van vier kinderen waarvan er drie naar de steinerschool gingen. Studeerde aan een antroposofische hogeschool, was opvoeder en bestuurslid in een steinerschool, medewerker in een bibliotheek van de Rudolf Steiner Academie. Voor de Antroposofische Vereniging trad hij op als info-verstrekker aangaande antroposofie en haar werkgebieden. Auteur van o.a. het schotschrift ‘Focus op de steinerschool - Onderwijs op maat van wie?’

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: