Uitschieters 2010

We hebben er weer een jaar opzitten.  Wat heeft deze website het voorbije jaar gegenereerd?

In 2010 hebben 35580 bezoekers gegrasduind in 37 artikels, waarop in totaal 278 publieke reacties kwamen. Het meest gelezen bericht (1073 keer) is de presentatie van het boek ‘Focus op de steinerschool’. De meeste reacties (63) kwamen op Werkschuw tuig. Een pak minder dan de 955 reacties die ‘Racismedebat‘ in 2009 opleverde, maar toch niet slecht voor een gevoelig onderwerp dat met stilzwijgen is omhuld.

Uit de 278 binnengekomen reacties volgen hieronder 30 uitschieters. Door op de datum te klikken, ga je naar het artikel waarop de reactie is gegeven.

Beste wensen voor 2011!

En dit was 2010.

pieter ha witvliet zegt:30/12/2010 om 08:31

JE LAAT DUS TOE DAT EEN DODE, ONGEFUNDEERD, WORDT NAGETRAPT.

Hannes zegt: 27/11/2010 om 17:13

Wat ik wel vind is dat er grondige veranderingen mogen komen in het steineronderwijs. Steinerleerkrachten vind de leer van Steiner heilig, hij heeft altijd gelijk, denk maar de kwestie cultuurgeschiedenis versus wetenschappelijke geschiedenis. Ze zijn verschrikkelijk ouderwets op bepaalde vlakken, blijven hangen aan het oorspronkelijke idee van Steiner, zoals met linkshandigen, het paradijsspel, het vasthouden en oude waarden en tradities. Als ik les krijg van bepaalde leerkrachten, komt het vaak over alsof het een wetenschappelijk onderzocht en onderbouwd feit is dat Rudolf Steiner een helderziende was! Dat krullen mijn tenen zich op, want ik ben overtuigd atheïst en geloof niet in uitgesproken helderziendheid, sorry.

Ik vind veel ideeën uit de steinerpedagogie goed, maar alsjeblieft, met een versie van deze tijd. Waar ik ook een hekel aan krijgen binnen de antroposofische gemeenschap, is de sektarische eigenschap ook je leven buiten de school te willen beïnvloeden.

Louise zegt: 11/11/2010 om 13:03

Ik vind dat uw boek de titel ‘Een uiterst negatieve blik op de Steinerschool’ had moeten heten.

Anoniem zegt: 03/10/2010 om 19:26

Een schimmig, dubbelzinnige en vies wereldje waar de drie C’s van Corruptie, Connecties en Contanten ruim aanwezig zijn.

Erika zegt: 09/10/2010 om 17:42

De eerste contacten met de vs waren zalig. Heel de familie werd hartelijk en warm onthaald. Maar een van mijn kinderen had al vlug door dat dit niet zo was. In de klas was de leerkracht helemaal niet vriendelijk en zorgzaam voor mijn kind. En toen kwamen eerst de kleine en later de grote problemen. Ze stapelden zich mooi op.

 

Sara zegt: 08/10/2010 om 16:05

Ik krijg er een naar gevoel bij, want opeens kon ik de zgn vriendelijkheid en hartelijkheid doorzien.
En dat is wel eng, dat de leraren zich naar buiten toe totaal anders tonen (vriendelijk, hartelijk, sociaal, betrokken) dan wat ze werkelijk doen in de school. Het idee dat dit bewust gebeurt door de docenten en schoolleiding is wel heel doordacht en geslepen.
Ik vind het gevaarlijk en ook wel eng. Maar misschien komt dat door de vreselijke verhalen die ik heb gelezen, maar toch ook door een alarmerend gevoel.

 

sqrontvustierkl zegt: 10/08/2010 om 10:04

Het is niet te ontkennen dat in de loop van de jaren 90 er een sterke periode is geweest in de Hiberniaschool van Antwerpen. We spreken dan wel nog over de periode dat de school nog niety in de Volksstraat gevestigd was of net na de overgang. Dit niveau was er voornamelijk door een toegeweid lerarenkorps waaronder o.a. Jos Verhulst, Jan Melaerts e.a. Spijtig genoeg is dit niveau nooit meer bereikt bij de leerkrachten die deze mensen moesten vervangen. Zowel pedagogisch als cognitief is de school sinds de vroege jaren ’90 drastisch achteruit gegaan.
Het is niet voor niets dat o.a. een Steiner-incoon als Jos Verhulst er bewust voor koos al zijn kinderen van de school af te halen en er zelf ook geen leerkracht meer te zijn.

Dimitri Cools zegt: 29/07/2010 om 12:43

Ik herken me als vader van twee Steiner schoolgaande kinderen helemaal in bovenstaan artikel. Mijn oudste dochter zou naar het derde leerjaar gaan, maar kan nog steeds niet lezen noch schrijven. Mijn ex is volledig into Steiner en wil onze kinderen enkel naar de Steinerschool laten gaan. Dus na lang wikken en wegen heb ik mijn kans gewaagd voor de jeugdrechtbank, met als positief gevolg dat mijn dochters op bevel van de rechter naar een “gewone” school moeten per 1 september.

De Steinerpedagogiek is een ziek systeem, een échte sekte waarin geen ruimte is voor welke kritiek dan ook.

Floris Schreve zegt: 30/06/2010 om 17:20

Inderdaad, dat is nog steeds de vraag. Opportuun lijkt het me wellicht niet om je als antroposofische beweging zo met David Irving en zo’n beetje de hele Neo-Nazi beweging te engageren. Misschien een particuliere hobby van Jos Verhulst en Francois de Wit, maar op die manier trek je wel het aanzien van de hele beweging het moeras in.

sqrontvustierkl zegt: 02/08/2010 om 08:59

Het is inderdaad nogal wat die ‘ouderbijdragen’. Steeds zien we dezelfde verklaring, de extra vakken (houtbewerken, koperslagen, mandenvlechten, boetseren, enz.).
Toch blijft de vraag inderdaad of dit dan zo veel moet zijn? Deze vakken werden respectievelijk 1 tot 2 uur per week gegeven en voor de duidelijkheid voor zij die niet thuis zijn in het systeem, per jaar kreeg men 1 of maximaal 2 extra vakken (houtbewerking werd bijvoorbeeld wel altijd gegeven).
Als er al meerdere vakken werden gegeven werden deze opgesplitst voor en na nieuwjaar zodat we dus eenvoudig weg blijven steken op 2 extra vakken.

Om een lang verhaal kort te maken, deze extra vakken die alle Steinerscholen gebruiken om het schoolgeld (steeds min. 50 euro per persoon) behelzen maximaal 3 lesuren per week + materiaal.

anoniem zegt: 17/11/2010 om 15:19

Ik was zelf ook aanwezig op dat feestje , en ik kan je vertellen dat ,dat niet in de school zelf heeft plaatsgevonden. dat verzacht natuurlijk niet meteen het feit dat er inderdaad minderjarigen aanwezig waren.

steinerschool haarlem zegt: 22/05/2010 om 04:05

at dicipel:
ik ben een oud leerling van de rudolf steiner school haarlem, ik heb wel geteld 4 incidenten meegemaakt in mijn periode op deze school… 1 leraar is later getrouwd met de betreffende leerling, en de drie andere leraren zijn van deze school vertrokken.
ik heb bij een meisje in de klas gezeten die is ontmaagd door een tuinbouw leraar.. die volgens haar doorzette op het moment dat zei twijfelde of ze het wel echt wou.. het lijtk me meer dan duidelijk dat de leeraar leerling verhouding niet helemaal is zoals het hoord te zijn.

Jos Verhulst zegt: 26/04/2010 om 19:20

Tenslotte: de problemen waarmee mijn kinderen werden geconfronteerd (veel te lange en onrendabele lestijden, absurd lange leertijd van zes jaar middelbaar, pesten) zijn algemeen; ze hebben niet te maken met de specificiteit van de school. Dat betekent niet, dat er geen specifiek met Steinerscholen verbonden problemen zouden bestaan; die zijn er zeker.

 

Floris Schreve zegt: 12/07/2010 om 18:32

En wie zou ‘moderatie’ zijn?? Geen idee… Misschien is het Ahriman wel

Floris Schreve zegt: 12/07/2010 om 18:31

Discipel, nu ik hier toch weer terug ben, ook nog hier een reactie op: Hoezo Chinese dissdenten? Vind jij je positie vergelijkbaar? Hoe aanmatigend.
Ook de auteurs van de Brug lopen niet het risico ‘s nachts van hun bed gelicht te worden om spoorloos te verdwijnen, laat staan dat jij dat risico zou lopen om die wat clowneske en zelden terzake interventies. Hier kun je gewoon frank en vrij je mening uiten. En je kan ook flink worden tegengesproken. Maar dat is nu eenmaal eigen aan de vrijheid van meningsuiting (alsof die overigens in het geding zou zijn!).

Discipel zegt: 06/05/2010 om 19:29

 

Denk aan het karma dat deze mensen op zich laden, Lieven.
Denk ook aan de relatie tussen luciferische en ahrimanische wezens, zoals Steiner vermeldt : “…met ‘getrokken messen’”.

 

Erika zegt: 26/04/2010 om 17:34

Wat die “mishandelingsaffaire” in de Leuvense steinerschool betereft; Mijn dochter heeft ze van dichtbij meegemaakt en nog voor er iets gebeurde voelde ze zich er niet goed bij. En zij was niet de enig! Na het onaangename feit waren we verplicht om ons kind uit de school te halen.

Lieven Debrouwere zegt: 22/04/2010 om 15:06

Als ik lees dat hij het heeft over systematisch kindermisbruik op steinerscholen en hij komt dan af met een leerkracht die een relatie krijgt met een leerlinge, dan ben ik er gerust in. Dan ben ik er gerust in dat het zelfs bij benadering niet zo’n vaart loopt als hier beweerd wordt. En natuurlijk is het jammer als een kind de dupe wordt van die problemen, maar daarom is z’n leven nog niet om zeep. Laten we niet dramatiseren.

 

Andreas Lichte zegt: 22/04/2010 om 08:22

@ Ramon De Jonghe & everybody

quote Lieven Debrouwere: “Laten we niet dramatiseren.”

Well, that seems familiar to me: could you please tell me if Mr. Debrouwere is just another hardcore Anthroposophist? Thanks a lot!

 

Lieven Debrouwere zegt: 21/04/2010 om 01:14

 

Ook het ‘misbruiken en mishandelen’ van kinderen op steinerscholen wordt op groteske wijze opgeblazen. Ik heb in de 30 jaar dat ik twee steinerscholen van heel dichtbij heb meegemaakt, gehoord van welgeteld één geval van wat je ‘sexueel misbruik’ zou kunnen noemen.

 

Anoniem zegt: 20/04/2010 om 21:35

Bedankt voor jou reactie, ik heb veel respect voor mensen die ondanks de ook heersende angst binnen de beweging hun mond openen en hun pen durven laten spreken.
Mijn ouders waren ook overtuigend kabouter en natuurgeest gelovigen, tevens hadden ze weinig op met anders denkenden.

 

Discipel zegt: 18/04/2010 om 15:56

Doe geen moeite, beste Lieven Debrouwere.
U kunt er zich hier (en nog meer bijvoorbeeld in de “Racismedebat”-pagina) zelf van overtuigen dat Ramon DJV en zijn kompaan Floris Schreve zo’n rabiate vijanden van Steiner en antroposofie zijn dat ze er alles voor doen om zowel Steiner als antroposofie en Waldorfonderwijs in diskrediet te brengen.

 

Ramon DJV zegt: 30/12/2010 om 22:42

Het is weer een kwestie van onzorgvuldig lezen, vrees ik. Ik verwijs naar een andere site waarop een oud-leerling uit eigen ervaring zegt dat Daan van Bemmelen een pedofiel was. Sinds dit bericht circuleert, is het me opgevallen dat op de website van de vrijeschool van Den Haag de naam Van Bemmelen uit de historiek van de school is verdwenen. Men vermeldt de oprichter van de Nederlandse vrijeschoolbeweging niet meer. Toeval?

Anoniem zegt: 04/04/2010 om 10:38

Dat er binnen de antroposofie, in haar scholen en instellingen sprake is van kindermisbruik en andere aan kindermishandeling gerelateerde zaken is algemeen bekend.
De vele onderzoeken die zijn gedaan door de overheid en haar inspecties, aangevuld door de onderzoeken van diverse journalisten geven het trieste beeld van deze feiten aan.

corrie hopman zegt: 04/07/2010 om 23:29

Eindelijk na jaren kan ik mijn verhaal tav de vrije school in zeist en driebergen vertellen, mijn zoon van 16 gaat de vrije school verlaten, dus is zijn veiligheid gewaarborgt. Een ieder die durft te zeggen dat er op de vrije school geen sprake is van rascisme, zal na het verhaal wat ik binnenkort ga publiceren, tot maar een conclusie kunnen komen, er is binnen de vrije school een ernstige vorm van rascisme

ex steiner mama zegt: 24/06/2010 om 18:59

In de steinerschool in Lier is het vreselijk voor kinderen met een geweten. In de kleuterafdeling worden “juffen” (ik zie ze eerder als onbekwamen) gemanipuleerd door enkele “populaire” (voor de juffen dan wel) kinderen. Een van de straffen in Lier is de kleuters opsluiten op het toilet bij stout gedrag. Deze manipulerende kinderen slagen erin brave kinderen te laten opsluiten.

Katrien zegt: 17/03/2010 om 22:02

Ik lees steeds mee met een “wat zal er nu weer komen”gevoel, de nodige “miljaren”, “‘t is toch ni waren” en “zitten mijn kinderen daar wel goed”gedachten.

Herman Boswijk zegt: 12/03/2010 om 03:15

Gelukkig weten we nu, dankzij o.a. goeroe Klaus Prange, dat Copernicus, Darwin en Freud ons hebben geleerd dat het menselijk leven contingent is, dat we allemaal onbetekenende stofvlokjes zijn in een betekenisloos heelal en dat iedereen die meent verder iets te kunnen beweren over het menselijk leven uit zijn nek kletst.

Discipel zegt: 18/07/2010 om 21:35

Wanneer ik zeg “tijdsgeest”, bedoel ik niet Michael. Ahriman veroozaakt een “verwarring van de tijdsgeest”, zegt Steiner ergens. Er kunnen dus door Ahriman geïnduceerde effecten plaatsgrijpen die door de tijdsgeest lijken te wijten zijn.

sqrontvustierkl zegt: 15/02/2010 om 21:50

Wat betreft de jaarwerken is er nog wel een boekje open te doen. Het was immers duidelijk dat veel leerlingen deze inderdaad niet zelf maakten. Ook al omdat de opdrachten vaak totaal irrealistisch waren. Ik herinner me nog één specifiek voorbeeld waarbij leerlingen een uitvinding moesten maken en hiervan ook een schaalmodel moesten maken. Leuk uiteraard voor die leerlignen wiens ouders schrijwerker en/of lasser waren of voor diegenen die het zich konden permitteren om een volledig uitgeruste werkkamer te hebben.

Dit waren ze dan: de 30 meest opvallende reacties. Op naar nieuw!

Over Ramon De Jonghe
Vader van vier kinderen waarvan er drie naar de steinerschool gingen. Studeerde aan een antroposofische hogeschool, was opvoeder en bestuurslid in een steinerschool, medewerker in een bibliotheek van de Rudolf Steiner Academie. Voor de Antroposofische Vereniging trad hij op als info-verstrekker aangaande antroposofie en haar werkgebieden. Auteur van o.a. het schotschrift ‘Focus op de steinerschool - Onderwijs op maat van wie?’

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: