Uitstroom leerlingen steinerschool Leuven hallucinant?

In een vorige post gaf ik aan dat de onderbouw van steinerschool Leuven op een gegeven moment een uitstroom van 50% van haar leerlingen kende (zie bericht). Er wordt me vaak gevraagd of die cijfers wel kloppen. En indien ja…of dat tekenend is voor de steinerscholen in het algemeen. Lees meer over dit bericht

Advertenties

Horen, zien en zwijgen?

In ‘de Wandelgangen’ vind je allerlei informele uitspraken van mensen die op de een of andere manier iets met de steinerscholen of de antroposofische vereniging in België te maken hebben. Er zijn er die letterlijk in de wandelgangen zijn uitgesproken, andere komen van elders. Wel zijn ze allemaal authentiek. Sommige van de geciteerde uitspraken zijn geestig, anderen bedroevend, maar alle behoren ze tot het beeld van de hierboven genoemde organisaties. Lees meer over dit bericht

Brief: Uiterlijk misschien niet, maar psychologisch gezien wel een sekte!

Volgens wat ik las, doet u onderzoek naar kleine sektarische bewegingen. Wat ik mij daarbij afvraag is hoe u aan voldoende objectieve onderzoeksresultaten komt om de werkelijke diepte te peilen van wat in deze sekten gebeurt? Lees meer over dit bericht

Wat is antroposofie?

Wim Veltman, een van de bekendste antroposofen van de Lage Landen, verwoordde het zo:
‘Antroposofie is een wetenschap die door systematische scholing van de zielenfuncties het geestelijke in de mens leidt tot het concreet ervaren van het geestelijke in het wereldal.’ Lees meer over dit bericht

Sektarisme?

De steinerscholen worden sektarisch genoemd. Hoe komt dat?
Dat komt momenteel vooral doordat de steinerscholen vermeld zijn in een parlementair rapport van de ‘onderzoekscommissie schadelijke sekten’. Lees meer over dit bericht