Computeronderwijs in steinerscholen?

In de steinerscholen is het eerder uitzondering dan regel dat er in de lagere school computeronderwijs wordt gegeven. In steinerscholen gaat men ervan uit dat de computer, vanwege het abstracte karakter ervan, ver van de ervaringswereld van het jonge kind afstaat. Lees meer over dit bericht

Advertenties