Kunst als propaganda

De voorbije jaren zijn de steinerscholen en de achterliggende ideologie regelmatig onderwerp van discussie in de media. Opvallend is dat de antroposofische beweging de voorbije jaren ook vaker ‘de straat opgaat’ om het publiek van de zogenaamde ‘heilzame’ werking van de antroposofische werkgebieden te overtuigen. In Duitsland bijvoorbeeld heeft de groots opgezette tentoonstelling rond Rudolf Steiner twee jaar geleden nog veel stof doen opwaaien. Het lijkt erop dat de steinerscholen en de antroposofie hun imago willen gaan oppoetsen door misleidende beeldvorming. Lees meer over dit bericht

Advertenties

Ideologisch geweld (2)

In de steinerdoctrine, die het antroposofisch onderwijs schraagt en volledig doordringt, zitten verscheidene elementen die het jongeren moeilijk maakt om de goede relaties met hun omgeving te onderhouden. Een voorbeeld daarvan is de in het antroposofisch onderwijs gebruikte ‘menskunde’. Lees meer over dit bericht

Geweld (1)

Naar aanleiding van geweldpleging in een steinerschool werd mij gevraagd om voor  instanties die zich om jongeren bekommeren een rapport op te stellen waarin het geweld dat had plaatsgevonden in de context van de steiner- pedagogie wordt geplaatst. Lees meer over dit bericht

Kinderen als speelveld voor ideologische doelen

In de Oostenrijkse ‘Der Standard.at’ verscheen op 5 juni j.l. een reportage over steinerpedagogie. Een van de geïnterviewden is Stefan Hopmann, professor in de School- en Onderwijswetenschappen aan de universiteit van Wenen. Hopmann neemt geen blad voor de mond als hij het over de steinerpedagogie heeft. Ik heb het voor u vertaald. Lees meer over dit bericht