Koppen

Interessante reportage over methodescholen in Vlaanderen met bijzonder veel aandacht voor antroposofisch onderwijs. Professor Roger Standaert van de vakgroep Pedagogie van de universiteit van Gent is sceptisch over de aanspraken die de steinerschool maakt. Lees meer over dit bericht

Advertenties

In steen beitelen

In steinerscholen heeft men het niet hoog op met computers en het gebruik ervan in de lessen. Dat Edmond Schoorel, antroposofisch arts en hoog aangeschreven op de antroposofische lerarenopleiding van Hogeschool Helicon gisteren in de Telegraaf komt vertellen dat computergebruik voor de leeftijd van 16 jaar schadelijk is, zal dan waarschijnlijk weinig verbazing wekken. Lees meer over dit bericht

Lerarentekort

Update! Wanneer je als scholennet dat slechts 13 basisscholen en 4 kleuterscholen verenigt twee dagen voor het begin van het nieuwe schooljaar nog op zoek moet naar 11 personeelsleden die de pedagogische teams moeten komen vervolledigen, mag je je de vraag stellen waarom die vacatures niet eerder zijn ingevuld. Lees meer over dit bericht

Steinerscholen en functioneel analfabetisme

Iets dat steeds terugkomt in discussies over steinerscholen is het feit dat een aantal kinderen op steinerscholen, alhoewel ze al in de hogere klassen van de basisschool zitten, nog altijd niet kunnen lezen. Lees meer over dit bericht

Steinerscholen erkennen problemen

Nu ja, het is nog op kousenvoeten en intern, maar het is een begin. De voorzitter van de Vereniging van vrijescholen, het Nederlandse equivalent van de Federatie van steinerscholen in Vlaanderen, gaf namelijk vorig jaar naar aanleiding van de Michaëlsconferentie te kennen dat er genoeg redenen zijn om de steinerscholen te bekritiseren. Lees meer over dit bericht

Kritiek uit eigen huis

  Het verschijnen van het artikel ‘Vrije Scholen op de tweesprong’ (Driegonaal, december 2007) deed heel wat stof opwaaien en leidde volgens de redactie van Driegonaal tot een grote stroom reacties. In het vervolgartikel dat in het juninummer werd gepubliceerd geeft John Hogervorst weer dat veel mensen de in het decembernummer beschreven problematiek herkennen.

Lees meer over dit bericht

Steinerscholen: vernieuwing in zicht?

Onderstaand artikel van Werner Govaerts is verschenen in de Lerarenbrieven voor de Nederlandse vrijescholen.

Portfolio in de vrije school ?! Lees meer over dit bericht

Revolutie in Nederlandse steinerscholen

Veel zingen en kunst is het kenmerk van de Vrije Scholen. Maar de inspectie en veel ouders willen óók leerprestaties. Het roer gaat nu om. (door redacteur Japke d Bouma van NCR Handelsblad) Lees meer over dit bericht