Kinderen als speelveld voor ideologische doelen

In de Oostenrijkse ‘Der Standard.at’ verscheen op 5 juni j.l. een reportage over steinerpedagogie. Een van de geïnterviewden is Stefan Hopmann, professor in de School- en Onderwijswetenschappen aan de universiteit van Wenen. Hopmann neemt geen blad voor de mond als hij het over de steinerpedagogie heeft. Ik heb het voor u vertaald. Lees meer over dit bericht

Advertenties

Nieuwe religieuze beweging *

Adventviering steinerschool (copyright gerespecteerd-foto via url)

* Een nieuwe religieuze beweging is een Nederlandse vertaling voor de term New religious movement (NRB), een neutrale benaming voor een nieuwe godsdienstige groep, die met name wordt gebruikt om mogelijk negatieve connotaties van het woord sekte te vermijden. (Wikipedia)

Federatie is spoor bijster

De Federatie van Steinerscholen kan niet instaan voor de betrouwbaarheid of de morele en intellectuele integriteit van websites die zich als verbonden met de steinerscholen en de antroposofie aandienen… Lees meer over dit bericht

Masker

In getuigenissen van mensen die Rudolf Steiner nog gekend hebben, wordt hij vaak beschreven als overweldigend, totale rust, zakelijk, humorvol, warm, menselijk. Doordat de ‘buitenwereld’ weinig of geen aandacht aan Steiner besteedde, komen de meeste getuigenissen van Steiners volgelingen en is een meer genuanceerd beeld van ‘de meester’ moeilijk weer te geven. Lees meer over dit bericht

Antroposofie geen schadelijke sekte?

In 1999 verschijnt een publicatie over sekten in België. Auteur van het boek, getiteld Gourou…gare à toi, is journalist Alain Lallemand. In zijn boek bevindt zich een lijst van vermoedelijk schadelijke sekten. Een daarvan is de antroposofie. Omdat de lijst uit Lallemands boek al snel in de media wordt weergegeven als ‘de sektelijst’, gebruikt de Franse Gemeenschap deze lijst in haar voorlichtingscampagne over sekten. Een brochure waarin een opsomming van deze schadelijke sekten is opgenomen, wordt via bibliotheken, jeugdcentra en overheidsdiensten beschikbaar gesteld. Lees meer over dit bericht

Brief: Uiterlijk misschien niet, maar psychologisch gezien wel een sekte!

Volgens wat ik las, doet u onderzoek naar kleine sektarische bewegingen. Wat ik mij daarbij afvraag is hoe u aan voldoende objectieve onderzoeksresultaten komt om de werkelijke diepte te peilen van wat in deze sekten gebeurt? Lees meer over dit bericht

Sektarisme?

De steinerscholen worden sektarisch genoemd. Hoe komt dat?
Dat komt momenteel vooral doordat de steinerscholen vermeld zijn in een parlementair rapport van de ‘onderzoekscommissie schadelijke sekten’. Lees meer over dit bericht