Leren lezen

dyslectisch

Bron foto: Readregular.com

Omdat er steeds maar verhalen opduiken over steinerschoolleerlingen die niet of amper kunnen lezen, stelde ik onlangs aan een steinerschoolleerkracht de vraag wat de leesdidactiek op steinerscholen eigenlijk inhoudt. En toen kwam het bekende verhaal: Lees meer over dit bericht

My call

Is er iets te zeggen over steinerscholen dat in hun voordeel spreekt? Af en toe wordt die vraag door bezoekers van deze site gesteld. Ik heb op die vraag meestal maar één antwoord. Lees meer over dit bericht

Criticaster bedankt steinerscholen

Ich danke Ihnen für diese Darstellung! Gelernt haben die Anthros nichts, sie machen es immer nur noch schlimmer. Aber darauf habe ich gewartet, denn jetzt ist das Buch in aller Munde. Zensur und jur. Tricksereien können halt nicht gegen Meinungsfreiheit bestehen.
Michael Grandt Lees meer over dit bericht

Federatie van steinerscholen bankiert

In die zin dat ze de werking van een bank, Triodos, ondersteunt door een vacature voor Mercurius vzw op de site van de federatie te zetten. Ingewikkeld? Federatie van steinerscholen, Triodos bank, Mercurius vzw. Voor wie ga je nu werken als je op die vacature ingaat en wordt aangenomen? Lees meer over dit bericht

Lerarentekort

Update! Wanneer je als scholennet dat slechts 13 basisscholen en 4 kleuterscholen verenigt twee dagen voor het begin van het nieuwe schooljaar nog op zoek moet naar 11 personeelsleden die de pedagogische teams moeten komen vervolledigen, mag je je de vraag stellen waarom die vacatures niet eerder zijn ingevuld. Lees meer over dit bericht

Steinerscholen en functioneel analfabetisme

Iets dat steeds terugkomt in discussies over steinerscholen is het feit dat een aantal kinderen op steinerscholen, alhoewel ze al in de hogere klassen van de basisschool zitten, nog altijd niet kunnen lezen. Lees meer over dit bericht

Aantal leerlingen daalt met eenvijfde

Volgens een vergelijking van de cijfers die de Federatie van steinerscholen in 2004 heeft bekendgemaakt en de cijfers die het ministerie van onderwijs in december 2007 heeft vrijgegeven,  zou het leerlingenaantal in kleuter-en basisonderwijs van de steinerscholen in België met 1/5 zijn gedaald.

In 2004 liepen volgens de federatie van steinerscholen in Vlaanderen in hun kleuter- en basisonderwijs ongeveer 2500 leerlingen (ja, zo stond het er) school. In 2007 waren dat volgens het ministerie van onderwijs nog 1987 leerlingen.

Steinerscholen erkennen problemen

Nu ja, het is nog op kousenvoeten en intern, maar het is een begin. De voorzitter van de Vereniging van vrijescholen, het Nederlandse equivalent van de Federatie van steinerscholen in Vlaanderen, gaf namelijk vorig jaar naar aanleiding van de Michaëlsconferentie te kennen dat er genoeg redenen zijn om de steinerscholen te bekritiseren. Lees meer over dit bericht

Hype Hype Hoer@: mazelen

Midden juli stond in een Nederlandse krant te lezen dat in Den Haag bij 24 kinderen en 1 volwassene mazelenbesmetting was vastgesteld. Een andere krant berichtte ook dat het vooral ging om kinderen vanuit de antroposofische gemeenschap. (zo klinkt het een beetje alsof antroposofen een soort Getuigen van Jehovah zijn) Lees meer over dit bericht

Kritiek uit eigen huis

  Het verschijnen van het artikel ‘Vrije Scholen op de tweesprong’ (Driegonaal, december 2007) deed heel wat stof opwaaien en leidde volgens de redactie van Driegonaal tot een grote stroom reacties. In het vervolgartikel dat in het juninummer werd gepubliceerd geeft John Hogervorst weer dat veel mensen de in het decembernummer beschreven problematiek herkennen.

Lees meer over dit bericht