Kijkwijzer kindbespreking

Antroposofische visie op de mens en opvoeding: de mens is van nature ziek en de opvoeding is het genezingsproces waardoor het kind de gezondheid verwerft om volwaardig mens te worden. [1] Lees meer over dit bericht

Advertenties

Roman verwacht

Over een meester met een missie (door gastauteur Daphne)

Vorige maand vond ik een doos met een grote stapel vrijeschoolschriften. Mijn dochter zei toen tegen me: ‘Mam, nu begrijp ik waarom je nog steeds schrijft. Hier liggen geschreven boeken’. Om mijn schooltijd te verwerken, ben ik een aantal jaren geleden begonnen met vertellen. Verhalen op papier. Deze gingen over mijn belevenissen op de vrijeschool (1970-80). Het werden sprankelende stukjes vanuit het perspectief van een kind. Ik schreef een compleet kinderboek met absurde en wrange gebeurtenissen die ik niet geschikt vond voor jonge lezers. Omdat ik daarna mijn jeugd voor een groot deel heb losgelaten, ook door professionele hulp, heb ik jarenlang niet meer naar mijn boek omgekeken. Lees meer over dit bericht

Leerachterstanden

BAD-SCHOOL-thumb-web‘De ene school is de andere niet’ of ‘het hangt vaak van de leraar af’. Deze twee ‘open deuren’ duiken meestal op wanneer de steinerschool negatief in de belangstelling komt en men het aangekaarte probleem onder de mat wil vegen. Lees meer over dit bericht

Déjà vu

broosTerwijl in de Belgische hoofdstad een steinerschool ouders wat lichter maakt, gooien in de Nederlandse hoofdstad ouders enkele leraren en bestuursleden van een steinerschool buiten. Lees meer over dit bericht

Ondermaatse elite

vergrootglasLeerlingen van steinerscholen in het middelbaar onderwijs presteren op cognitief vlak slechter dan leerlingen van reguliere scholen doordat  ze meestal  basisonderwijs op steinerscholen hebben gehad. Daar hebben ze de cognitieve vakken niet zo goed geleerd. De opgelopen achterstand halen ze later niet meer in. Lees meer over dit bericht

Gevaarlijke lerarenopleiding

De Universiteit van Stockholm verwerpt de opleiding die tot leraar steinerschool leidt. In januari had de universiteit nochtans toegestaan dat de antroposofische lerarenopleiding als onafhankelijk programma van het Stockholm Institute of Education, dat 700 werknemers en 14000 studenten telt,  deel zou gaan uitmaken van haar lerarenopleiding.  Lees meer over dit bericht

In steen beitelen

In steinerscholen heeft men het niet hoog op met computers en het gebruik ervan in de lessen. Dat Edmond Schoorel, antroposofisch arts en hoog aangeschreven op de antroposofische lerarenopleiding van Hogeschool Helicon gisteren in de Telegraaf komt vertellen dat computergebruik voor de leeftijd van 16 jaar schadelijk is, zal dan waarschijnlijk weinig verbazing wekken. Lees meer over dit bericht

Vieze neger?

‘Je bent een vieze neger’ en ‘Jij bent er alleen maar om stront op te ruimen’. Dat is wat een leerling op een middelbare steinerschool twee jaar lang dagelijks van medeleerlingen te horen kreeg. Toen de jongen uiteindelijk de moed had om zijn klastitularis aan te spreken om haar te vragen waarom er niets aan discriminatie wordt gedaan, antwoordde die: Lees meer over dit bericht

Zwartboek steinerscholen

De publicatie over steinerscholen in Duitsland ‘Schwarzbuch Waldorf’ van de Duitse auteur Michael Grandt is nog maar net van de persen gerold of de Bond van Waldorfscholen heeft met gebruikmaking van het snelrecht gedaan gekregen dat het boek voorlopig niet in de boekhandel terechtkomt. Lees meer over dit bericht

Antroposofisch voetballen

 Een geestig bewijs waarom het terecht is om het voetbalverbod in steinerscholen per direct op te  heffen. 

 ANTROPOSOFISCH VOETBALLEN  –  Daniel Teeboom

Lees meer over dit bericht