Leren lezen

dyslectisch

Bron foto: Readregular.com

Omdat er steeds maar verhalen opduiken over steinerschoolleerlingen die niet of amper kunnen lezen, stelde ik onlangs aan een steinerschoolleerkracht de vraag wat de leesdidactiek op steinerscholen eigenlijk inhoudt. En toen kwam het bekende verhaal: Lees meer over dit bericht

Advertenties

Steinerscholen en functioneel analfabetisme

Iets dat steeds terugkomt in discussies over steinerscholen is het feit dat een aantal kinderen op steinerscholen, alhoewel ze al in de hogere klassen van de basisschool zitten, nog altijd niet kunnen lezen. Lees meer over dit bericht

Aantal leerlingen daalt met eenvijfde

Volgens een vergelijking van de cijfers die de Federatie van steinerscholen in 2004 heeft bekendgemaakt en de cijfers die het ministerie van onderwijs in december 2007 heeft vrijgegeven,  zou het leerlingenaantal in kleuter-en basisonderwijs van de steinerscholen in België met 1/5 zijn gedaald.

In 2004 liepen volgens de federatie van steinerscholen in Vlaanderen in hun kleuter- en basisonderwijs ongeveer 2500 leerlingen (ja, zo stond het er) school. In 2007 waren dat volgens het ministerie van onderwijs nog 1987 leerlingen.

Steinerscholen erkennen problemen

Nu ja, het is nog op kousenvoeten en intern, maar het is een begin. De voorzitter van de Vereniging van vrijescholen, het Nederlandse equivalent van de Federatie van steinerscholen in Vlaanderen, gaf namelijk vorig jaar naar aanleiding van de Michaëlsconferentie te kennen dat er genoeg redenen zijn om de steinerscholen te bekritiseren. Lees meer over dit bericht

Hype Hype Hoer@: mazelen

Midden juli stond in een Nederlandse krant te lezen dat in Den Haag bij 24 kinderen en 1 volwassene mazelenbesmetting was vastgesteld. Een andere krant berichtte ook dat het vooral ging om kinderen vanuit de antroposofische gemeenschap. (zo klinkt het een beetje alsof antroposofen een soort Getuigen van Jehovah zijn) Lees meer over dit bericht

Kritiek uit eigen huis

  Het verschijnen van het artikel ‘Vrije Scholen op de tweesprong’ (Driegonaal, december 2007) deed heel wat stof opwaaien en leidde volgens de redactie van Driegonaal tot een grote stroom reacties. In het vervolgartikel dat in het juninummer werd gepubliceerd geeft John Hogervorst weer dat veel mensen de in het decembernummer beschreven problematiek herkennen.

Lees meer over dit bericht

Nederlandse steinerscholen uitgepraat

In de nieuwsbrief van juni 2008 liet ik weten dat de Nederlandse steinerscholen een dieptepunt hadden bereikt. Dit kwam aan het licht doordat onderwijsinspectie in de periode 2003-2007 de scholen onder verscherpt toezicht had geplaatst en daarover een onderzoeksrapport had opgesteld. Lees meer over dit bericht

Antroposofisch Duitsland weer iets meer wakker

Aan de frustraties van vele voetbalminnende jongeren die in steinerscholen het leer niet met de voet mogen beroeren lijkt stilaan een einde te komen. In Duitsland, de bakermat van de steinerscholen, is men erachter gekomen dat voetbal een spelletje is en niet ‘des duivels’. Lees meer over dit bericht

C en K zetten puntjes op de ‘i’

In september 2005 halen C en K hun twee zonen van de de Steinerschool in Wijgmaal om ze hun verdere schoolloopbaan voort te laten zetten aan een reguliere school. Deze stap berust niet op praktische overwegingen, maar op inhoudelijke. C en K willen de betrokkenen graag deelgenoot maken van hun ervaringen met de Steinerschool in Wijgmaal, die uiteindelijk erg negatief zijn. Lees meer over dit bericht

Uitstroom leerlingen steinerschool Leuven hallucinant?

In een vorige post gaf ik aan dat de onderbouw van steinerschool Leuven op een gegeven moment een uitstroom van 50% van haar leerlingen kende (zie bericht). Er wordt me vaak gevraagd of die cijfers wel kloppen. En indien ja…of dat tekenend is voor de steinerscholen in het algemeen. Lees meer over dit bericht