Antroposofie door historicus in kaart gebracht

In Duitsland is veel te doen om het boek Anthroposophie in Deutschland . Het is geschreven door Helmut Zander, historicus en theoloog, als hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Berlijn. Zijn studie van de antroposofie telt 2 delen, in totaal 1800 bladzijden. Het is een monumentaal werk waarin voor het eerst sinds het ontstaan van de antroposofische beweging de geschriften van Rudolf Steiner historisch-kritisch doorgelicht en geduid worden. Lees meer over dit bericht

Advertenties

Tijd voor kritische evaluatie steinerscholen

Op dit moment is, wat de steinerscholen als onderwijsnet betreft, alleen onderwijsinspectie (als organisatie) bezig met een regelmatige, kritische evaluatie van de werking van die scholen. Ik zeg niet dat ze het goed of slecht doen, maar ze doen het wel. Ik zeg ook niet dat er geen individuele scholen zijn die het niet doen. Maar die het doen zijn schaars. Lees meer over dit bericht

Steinerscholen tegen racisme en discriminatie

Deze tekst is gebaseerd op de Stuttgart Declaration, die goedgekeurd is door de Algemene Vergadering van de Duitse Federatie van Steinerscholen (Bund der Freien Waldorfschulen) in Stuttgart op 28 oktober 2007.
Aangevuld voor  internationaal gebruik door de European Council of Steiner Waldorf Education Lees meer over dit bericht

Steinerscholen: vernieuwing in zicht?

Onderstaand artikel van Werner Govaerts is verschenen in de Lerarenbrieven voor de Nederlandse vrijescholen.

Portfolio in de vrije school ?! Lees meer over dit bericht

Horen, zien en zwijgen?

In ‘de Wandelgangen’ vind je allerlei informele uitspraken van mensen die op de een of andere manier iets met de steinerscholen of de antroposofische vereniging in België te maken hebben. Er zijn er die letterlijk in de wandelgangen zijn uitgesproken, andere komen van elders. Wel zijn ze allemaal authentiek. Sommige van de geciteerde uitspraken zijn geestig, anderen bedroevend, maar alle behoren ze tot het beeld van de hierboven genoemde organisaties. Lees meer over dit bericht

Revolutie in Nederlandse steinerscholen

Veel zingen en kunst is het kenmerk van de Vrije Scholen. Maar de inspectie en veel ouders willen óók leerprestaties. Het roer gaat nu om. (door redacteur Japke d Bouma van NCR Handelsblad) Lees meer over dit bericht