Subsidies terugvorderen

Amsterdam – De Geert Grooteschool kwam hier vorig jaar al uitgebreid aan bod en is nu terug. De gemeente vordert 60.000 euro subsidies terug. Lees meer over dit bericht

Te bont

Is het omdat steinerscholen zich baseren op een vrijheidsfilosofie dat men er leraren aantreft die zich zowat alles menen te kunnen veroorloven? Het lijkt er verdacht veel op. Soms gaat het zo ver dat wandelaars die langs de school passeren en er even halt houden om een ‘creatieve vondst’ van een leraar te bekijken, worden aangesproken alsof ze iets in het schild voeren. Lees meer over dit bericht

Naaien

Omdat het over de steinerschool gaat, kan je met een titel zoals die hierboven zowat alle kanten uit. Ik laat het aan de lezer over om het woord zelf betekenis te geven. In ieder geval kan de tekst, die over een klacht gaat,  een en ander verduidelijken. Lees meer over dit bericht

Respect

no-respect-480In de steinerschool heeft men de mond vol van ‘ware’ menskunde, ‘ware’ wetenschap, ‘ware’ beelden, en nog heel veel dat verwijst naar het ‘ware’. Dat de steinerschool paradoxaal in de samenleving nog steeds ‘de ware’ niet heeft gevonden, komt niet alleen doordat ze zo kritisch tegenover samenleving staat, maar ook doordat ze moeite heeft respect op te brengen voor de ander. Lees meer over dit bericht

Standaard procedure

100_1484Nadat op  De  Standaard online iemand van  de Leuvense steinerschool, ik noem hem Ad Hominem Aan Ramon Hou Nu Eens Op Met Je Gestook En Gezeik,  in het debat over lijfstraffen op slinkse wijze  in mijn gezichtsveld opdook, al pratend over een rechtszaak wegens laster en eerroof, zijn flink wat reacties verwijderd. Lees meer over dit bericht

Verdeel…en heers

kruis1‘De strijd tussen wreedheid en tederheid die zich op het toneel van de geschiedenis afspeelde, speelt zich evenzeer af in de ziel van de zesdeklasser, thuis zowel als in de klas.’ Lees meer over dit bericht

Cijfers uitstroom steinerschool Leuven

Ik heb deze oude post van 28 augustus 2008 even naar boven verplaatst, omdat de resultaten van het onderzoek naar de leerlingenuitstroom van de steinerschool van Leuven, die ik eerst door technische problemen niet kon publiceren, nu hier in pdf formaat kunnen worden bekeken. Lees meer over dit bericht

Steinerschool Leuven

Integrale weergave conclusies inspectieverslag schooljaar 2006 – 2007 steinerschool Zonnewijzer Leuven Lees meer over dit bericht

Naschools thuisonderwijs?

Onlangs had ik een discussie met iemand die vond dat wanneer kinderen in steinerscholen leerproblemen of -achterstanden krijgen, dat vaak aan de ouders ligt. De stelling was dat ouders een deel van het reken- en leesonderricht voor hun rekening zouden moeten nemen, anders raakt het kind achterop, want…de school kan toch niet alles doen. Lees meer over dit bericht

Niets nieuws

Een van de karakteristieke eigenschappen van de mens is dat hij zichzelf kan corrigeren. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van het zich bewust zijn van gemaakte fouten en de intentie om die in de toekomst niet meer te willen maken. Lees meer over dit bericht