Waarop letten in de steinerschool?

Waarop moet ik letten wanneer ik van plan ben om mijn kind naar de steinerschool te sturen?
De keuze voor een school is vaak heel persoonlijk. Soms is de keuze negatief, in die zin dat het elders niet gaat. Lees meer over dit bericht

Klassen poetsen?

Ouders moeten in steinerscholen de klassen zelf schoonmaken. Waarom is dat zo? Lees meer over dit bericht

Extra betalen?

Ouders van kinderen in steinerscholen betalen een financiële bijdrage. Waarom is dat en wat gebeurt er met dat geld? Lees meer over dit bericht

Sektarisme?

De steinerscholen worden sektarisch genoemd. Hoe komt dat?
Dat komt momenteel vooral doordat de steinerscholen vermeld zijn in een parlementair rapport van de ‘onderzoekscommissie schadelijke sekten’. Lees meer over dit bericht

Onbevoegde leraren voor de klas?

Er staan in steinerscholen inderdaad vaak onbevoegde of niet pedagogisch opgeleide mensen voor de klas, al is daar de laatste jaren veel verbetering in waar te nemen. Toch geven steinerscholen nog altijd liever de voorkeur aan niet-bevoegde leerkrachten die achter de filosofie van de school staan, dan aan bevoegde leerkrachten die niet bekend zijn met de manier van werken in steinerscholen. Lees meer over dit bericht

Computeronderwijs in steinerscholen?

In de steinerscholen is het eerder uitzondering dan regel dat er in de lagere school computeronderwijs wordt gegeven. In steinerscholen gaat men ervan uit dat de computer, vanwege het abstracte karakter ervan, ver van de ervaringswereld van het jonge kind afstaat. Lees meer over dit bericht

Kinderen in steinerscholen probleemkinderen?

Exacte aantallen zijn niet bekend, maar steinerscholen staan meestal open voor kinderen die door het reguliere onderwijs (via het Centrum LeerlingenBegeleiding) naar het buitengewoon onderwijs zijn doorverwezen. Lees meer over dit bericht

Hoe zit het met voortstuderen?

Laat ons zeggen dat een leerling na middelbare studies aan een steinerschool in in ieder geval zal mogen voortstuderen aan een hogeschool. De steinerschool geeft per definitie een diploma secundair onderwijs aan iedere leerling die er het laatste jaar middelbaar onderwijs heeft gevolgd. Lees meer over dit bericht

Overschakelen naar regulier onderwijs?

In principe zou een leerling van de steinerschool na de zesde klas (leerjaar) probleemloos naar het regulier middelbaar moeten kunnen overschakelen. Lees meer over dit bericht

Leerplan volgen?

De Belgische steinerscholen hebben een eigen leerplan dat is goedgekeurd door het Ministerie van Onderwijs. Het leerplan is ontworpen aan de hand van inzichten in de ontwikkeling van het kind. Zo maakt de kleuter een duidelijk andere ontwikkeling door dan bijvoorbeeld een basisschoolkind in het laatste leerjaar. Lees meer over dit bericht