Uitstroom leerlingen steinerschool Leuven hallucinant?

In een vorige post gaf ik aan dat de onderbouw van steinerschool Leuven op een gegeven moment een uitstroom van 50% van haar leerlingen kende (zie bericht). Er wordt me vaak gevraagd of die cijfers wel kloppen. En indien ja…of dat tekenend is voor de steinerscholen in het algemeen.

De cijfers zullen waarschijnlijk voor elke school verschillend zijn, maar dat steinerscholen nogal veel leerlingen ‘laten glippen’ blijkt uit een bericht dat in september 2006 (vorig schooljaar) in de Duitse pers verscheen.

Aangepaste verkeersborden? Opgepast: verdwijnende kinderen?

‘Volgens een schatting van de Bond van Vrije Waldorfscholen (steinerscholen), verlaat ongeveer een derde van de leerlingen de school voor de afsluiting (v/d cyclus, nvd red). Enerzijds omdat de ouders omdraaien, maar ook omdat de school niet voldoet. Zo verloor de waldorfschool in Soest in twee jaar tijd 80 van de 210 leerlingen.’
(bron:Focus online)

Komt bekend voor, niet?

Over Ramon De Jonghe
Vader van vier kinderen waarvan er drie naar de steinerschool gingen. Studeerde aan een antroposofische hogeschool, was opvoeder en bestuurslid in een steinerschool, medewerker in een bibliotheek van de Rudolf Steiner Academie. Voor de Antroposofische Vereniging trad hij op als info-verstrekker aangaande antroposofie en haar werkgebieden. Auteur van o.a. het schotschrift ‘Focus op de steinerschool - Onderwijs op maat van wie?’

2 Responses to Uitstroom leerlingen steinerschool Leuven hallucinant?

  1. Antroposofia says:

    En ja, dat cijfer klopt inderdaad

  2. Pingback: Leegloop steinerschool « Steinerscholen.com

%d bloggers liken dit: